Alternatieve login / Bestaande lenerspas

Het e-mailadres is de standaard login voor ontleners wanneer ze zich aanmelden in Mijn Colibris. Er kan echter ook gebruik worden gemaakt van een alternatieve login in combinatie met het wachtwoord. In plaats van het e-mailadres kan dat gebruik worden gemaakt van: Je kunt dus bijvoorbeeld een bestaand leerlingnummer, stamnummer, rijksregisternummer of een andere persoonlijke […]

Read More

Ontlenersgroepen

Boeken en andere items kunnen worden gekoppeld aan één of meerdere ontlenersgroepen (bijvoorbeeld leerlingen / leerkrachten, of medewerkers / externen). Ze kunnen dan enkel worden ontleend door personen die tot deze groep behoren. Elke ontlenersgroep krijgt een naam. Daarbij wordt het aantal personen vermeld die deel uitmaken van deze groep. Wanneer bij een item geen […]

Read More

Ontleners: specifieke velden

Colibris biedt een aantal standaard velden voor ontleners: naam, voornaam, e-mailadres, enzvoort. Zie Ontlener toevoegen voor meer informatie. Via Instellingen > Ontleners > Specifieke velden kunnen daarnaast twee velden vrij worden ingevuld. In de context van een school is dit bijvoorbeeld de klas of naam van een ouder. In een bedrijfscontext liggen een afdeling of […]

Read More

Ontleners importeren

Bestaande lijsten met persoonsgegevens kunnen worden geïmporteerd in Colibris. Op die manier kan er gesynchroniseerd worden met bestaande applicaties voor personeelsbeheer of leerlingenbeheer. De basis is steeds een Excel 2007 / Office Open XML (.xslx) bestand (en dus geen CSV-bestand zoals in eerdere versies van Colibris). Mogelijks is er dus een tussenstap: bestaande software > […]

Read More

Barcodelijst ontleners

Colibris kan een volledige lijst van alle ontleners genereren in PDF-formaat. Naast elke persoon wordt de barcode getoond. Ga naar Ontleners > Barcodelijst om te lijst te exporteren. Ontleners kunnen worden gesorteerd op naam, op invoerdatum of volgens het eerste specifieke veld voor ontleners. Deze lijst kan afgedrukt worden op een standaard A4 printer en bewaard […]

Read More

Ontlener verwijderen

Ga naar Ontleners > Ontlener bewerken. Zoek de gewenste persoon door de barcode te scannen, of aan de hand van de zoekvelden. In de lijst met zoekresultaten die nu verschijnt, staat na elke persoon een knop Bewerken met daarachter een dropdown pijltje. Wanneer je hierop klikt, verschijnt een submenu met de optie Verwijderen. Ontleners kunnen […]

Read More

Ontlener bewerken

Ga naar Ontleners > Ontlener bewerken. Zoek de gewenste persoon door de barcode te scannen, of aan de hand van de zoekvelden. Wil je graag een volledige lijst zien van alle bestaande ontleners? Geef dan een wildcard in bij naam/voornaam: %% (twee procenttekens). Daarna verschijnt de volledige lijst. In de lijst met zoekresultaten staat na […]

Read More

Ontlenersgroepen

Boeken en andere items kunnen worden gekoppeld aan één of meerdere ontlenersgroepen (bijvoorbeeld leerlingen / leerkrachten). Op hun beurt kunnen ontleners tot één of meerdere ontlenersgroepen behoren. Zodra een item tot een ontlenersgroep behoort, kan het enkel worden ontleend door personen die tot deze groep behoren. Items waarbij geen enkele ontlenersgroep is aangeduid, kunnen door […]

Read More

Ontlener toevoegen

Een nieuwe ontlener voeg je toe via Ontleners > Ontlener toevoegen. Er verschijnt een leeg invulformulier. Naam / FamilienaamDit zijn beide verplichte velden. E-mailadresNiet verplicht in te vullen, maar wel essentieel voor een aantal functies in Colibris, o.a. het automatisch herinneren aan uitgeleende werken en het sturen van een uitleenoverzicht. Een e-mailadres dient steeds uniek […]

Read More