Het e-mailadres is de standaard login voor ontleners wanneer ze zich aanmelden in Mijn Colibris. Er kan echter ook gebruik worden gemaakt van een alternatieve login in combinatie met het wachtwoord. In plaats van het e-mailadres kan dat gebruik worden gemaakt van:

  • De ontleners ID (6 cijfers). Dit is het unieke volgnummer van elke ontlener, dat ook vervat zit in de barcode van de ontlenerspas (laatste 6 cijfers).
  • De inhoud van het specifieke veld n°1. In de beheermodule van Colibris kunnen voor ontleners twee specifieke velden worden gedefinieerd onder Instellingen > Ontleners > Specifieke velden. Zie Instellingen: specifieke velden

Je kunt dus bijvoorbeeld een bestaand leerlingnummer, stamnummer, rijksregisternummer of een andere persoonlijke (en unieke) code gebruiken wanneer dit in het veld sp1 wordt ondergebracht.

Er zijn enkele scenario’s waarbij dit van pas komt:

  • Je bent overgestapt van een ander softwarepakket naar Colibris en wil de bestaande login of ontleners ID behouden
  • Je beschikt niet over de e-mailadressen van sommige ontleners (denk aan kleuter- of basisonderwijs)
  • Je wenst geen e-mailadressen te gebruiken omwille van privacyredenen

Bestaande barcodes en lenerspassen

Je kunt een bestaande ontlenerspas of ontlener ID niet alleen gebruiken om je aan te melden. Wanneer de bestaande lenerspas ook een barcode bevat, dan kan je die gebruiken in Colibris. Op plaatsen waar je normaal een Colibris ontlenerbarcode kunt scannen (o.a. in de eerste stap van het uitleenproces bij het identificeren van een ontlener), kan je ook de bestaande barcode scannen. De gescande code moet dan opgenomen zijn in het veld sp1 in de ontlenersgegevens.