Softwareproblemen bij Dymo

De software die Dymo ontwikkelt voor zijn printers vertoont helaas regelmatig compatibiliteitsproblemen. In maart 2021 was er een gigantisch probleem bij de overstap naar Windows 11. Dan in februari 2022 werkte de software ineens niet meer op MacOS. Ook daarvoor waren er vaak problemen, o.a. met beveiligingscertificaten van de Dymo Connect plug-in. Dymo is altijd […]

Read More

Het logo van je organisatie aanpassen

Het logo van je organisatie wordt weergegeven op elke pagina in het publieke gedeelte van Colibris. Je kunt dit zelf aanpassen via Instellingen > Abonnement. Enkel JPEG of PNG bestanden zijn mogelijk, van maximaal 2 MB. Zorg voor een RGB-versie, dus geen CMYK-kleuren. Het logo wordt automatisch herschaald naar de juiste grootte binnen een bepaalde […]

Read More

E-mailinstellingen

Colibris verstuurt automatische e-mails, zowel naar ontleners als naar beheerder, op verschillende momenten. Via Instellingen > E-mail > Algemeen kunnen de naam van de afzender en het reply e-mailadres worden ingesteld. Aan elke Colibris omgeving is een e-mailadres gekoppeld in de vorm klantnaam@app.colibris.be waarbij <klantnaam> hetzelfde is als de URL van de collectie. Bijvoorbeeld bij […]

Read More

Abonnementsgegevens

Via Instellingen > Abonnement kan je de abonnementsgegevens wijzigen. Het gaat vooral om administratieve klantgegevens die enkel worden gebruikt voor de opvolging van je abonnement en voor de facturatie. Het abonnementstype (Basic / Pro / Multi) kan enkel door ons worden gewijzigd. Neem contact op om over te stappen op een ander abonnement. De startdatum […]

Read More

Meerdere items / ontleners verwijderen

Colibris heeft een functie waarmee je meerdere items of ontleners in één keer kunt verwijderen. Ga naar Instellingen > Hulpmiddelen > Verwijderen. Je kiest telkens twee ID’s. Alles tussen deze twee volgnummers zal worden verwijderd. In het geval van items kan je ook filteren op itemtype (bijvoorbeeld enkel boeken). Uiteraard zijn niet alle scenario’s mogelijk […]

Read More

Zoeken & vervangen

De meeste functies in Colibris zijn erop gericht om snel en efficiënt de gegevens van één bepaald item of één bepaalde ontlener aan te passen. Soms is het echter nodig om een hele reeks items aan te passen. Enkele praktijkvoorbeelden: Alle items die zich in momenteel in lokaal X bevinden, worden verhuisd naar lokaal Y. […]

Read More

Opbouw ruglabels

Wanneer een nieuw item / exemplaar wordt toegevoegd aan de collectie, is er de mogelijkheid om een ruglabel af te drukken via een Dymo of Zebra labelprinter. De opbouw van een ruglabel (welke gegevens er precies op vermeld staan) kan worden bepaald via Instellingen > Labels & Tickets > Labels. Door het vinkje voor een […]

Read More

Locaties: vestiging, lokaal en plaatskenmerk

Colibris slaat de fysieke vindplaats van een item op in drie niveaus: Vestigingen: afzonderlijke deelcollecties, te vinden in afzonderlijke campussen of adressen. Elke vestiging kan zijn eigen beheerders krijgen. Lokalen: afzonderlijke ruimtes binnen een vestiging, bijvoorbeeld een bibliotheekruimte, een kantoor of een andere kamer Plaatskenmerk: een specifieke plaatsaanduiding binnen het lokaal, bijvoorbeeld een rek, kast […]

Read More

Beheerders beheren

Beheerders fungeren als ‘bibliothecarissen’ met toegang tot het beheergedeelte van Colibris. Zorg ervoor dat iedereen een individuele login en wachtwoord gebruikt. Ook de bevoegdheden kunnen individueel bepaald worden. Het overzicht is te vinden onder Instellingen > Beheerders. Hier kunnen bestaande beheerders wordt aangepast en verwijderd. Onderaan staat ook een knop Nieuwe beheerder toevoegen. Naam, voornaam en […]

Read More

Collectie: itemtypes beheren

Colibris biedt standaard de keuze uit vijf itemtypes: Boek Tijdschrift Audio Video Software In een Colibris Multi abonnement is het bovendien mogelijk om zelf bijkomende itemtypes te definiëren. Via Instellingen > Collectie kunnen de specificaties van itemtypes worden gewijzigd. Je ziet een lijst met alle beschikbare itemtypes. Na elk type staat een knop Bewerken / Verwijderen. Wanneer […]

Read More