Boeken en andere items kunnen worden gekoppeld aan één of meerdere ontlenersgroepen (bijvoorbeeld leerlingen / leerkrachten). Op hun beurt kunnen ontleners tot één of meerdere ontlenersgroepen behoren.

Zodra een item tot een ontlenersgroep behoort, kan het enkel worden ontleend door personen die tot deze groep behoren. Items waarbij geen enkele ontlenersgroep is aangeduid, kunnen door iedereen worden ontleend.

Je kunt meerdere groepen selecteren door de <Ctrl> toets in te houden.

Wanneer gebruikers aangemeld zijn, kunnen ze zien of ze een bepaald item kunnen ontlenen, maar de concrete uitleengroepen worden nergens vermeld. Ze zien ook niet tot welke groep(en) ze behoren.

Werken met ontlenersgroepen is enkel beschikbaar in de Multi-versie van Colibris, zie Colibris: versies / licenties