Ga naar Ontleners > Ontlener bewerken. Zoek de gewenste persoon door de barcode te scannen, of aan de hand van de zoekvelden.

In de lijst met zoekresultaten die nu verschijnt, staat na elke persoon een knop Bewerken met daarachter een dropdown pijltje. Wanneer je hierop klikt, verschijnt een submenu met de optie Verwijderen.

Ontleners kunnen niet worden verwijderd wanneer ze nog items hebben ontleend. Je moet eerst de uitleen en eventuele boetes afhandelen vooraleer ze te verwijderen.