Ga naar Ontleners > Ontlener bewerken. Zoek de gewenste persoon door de barcode te scannen, of aan de hand van de zoekvelden.

Wil je graag een volledige lijst zien van alle bestaande ontleners? Geef dan een wildcard in bij naam/voornaam: %% (twee procenttekens). Daarna verschijnt de volledige lijst.

In de lijst met zoekresultaten staat na elke persoon een knop Bewerken. Wanneer je hierop klikt, verschijnt het invulformulier met alle gegevens. Klik onderaan op Opslaan om de wijzigingen te bewaren.