Uitlenen aan de hand van een barcodescanner is veruit de snelste en efficiëntste manier om uit te lenen in Colibris.

Ga naar Uitleen > Uitlenen / innemen om te starten.
Het uitleenproces verloopt in deze stappen:

 1. Zorg ervoor dat het veld ID is gemarkeerd en scan de barcode van een ontlener. Dat kan een lenerspas zijn, of een barcode uit een lenerslijst, zie Uitlenen met barcodes: algemene achtergrond voor meer informatie.
 2. Je ziet nu het uitleenoverzicht van de ontlener (screenshot hieronder).
 3. Scan nu de barcode van het item dat uitgeleend of teruggenomen wordt. In beide gevallen scan je gewoon de barcode: Colibris begrijpt zelf wat de logische actie is (innemen / uitlenen).
 4. Het geselecteerde item verschijnt nu in het uitleenoverzicht. Herhaal deze stappen om nog meer items uit te lenen.

Innemen / verlengen

In het uitleenoverzicht staan er drie opties achter elk werk:

 1. Item innemen
  De eerste (groene) knop neemt een werk terug. De uitleen stopt en het werk is opnieuw beschikbaar in de collectie. Dit kan ook door de barcode van een uitgeleend werk te scannen. Het wordt dan meteen teruggenomen.
 2. Item verlengen
  De middelste knop dient om de uitleen te verlengen. Op basis van de instellingen wordt een nieuwe uitleenperiode gestart. De retourdatum wordt aangepast. De uitleeninstellingen bepalen hoe vaak er verlengd kan worden.
 3. Retourdatum aanpassen
  Het kalender icoon dient om de uitleenperiode manueel te overschrijven. Je kan een datum selecteren in de kalender en deze datum wordt opgeslagen als retourdatum voor het werk.

Voor informatie over de andere knoppen in het uitleenoverzicht, zie Uitleenoverzicht