Wanneer je via Collectie > Item bewerken naar een bepaald item gaat en Bewerken klikt, dan is er onderaan het formulier een knop Dupliceren. Wanneer je hierop klikt, dan worden de bestaande titelgegevens gebruikt als startpunt voor een nieuw item.

Dit is vooral handig wanneer je een hele reeks gelijkaardige boeken of tijdschriftartikels moet invoeren.

Let wel: zoals steeds kan je geen twee titels met hetzelfde ISBN nummer of dezelfde barcode toevoegen – in dat geval zal er een foutmelding verschijnen.