Deze pagina laat je toe om een lijst van alle openstaande ontleningen te exporteren of af te drukken.

Ga naar Uitleen > Export uitleen om te starten.

Kies de gegevens die je wil oplijsten:

  • Uitgeleende items
  • Te laat ingeleverde items
  • Gereserveerde items (let wel: enkel de actieve beschikbare reserveringen, m.a.w. werken die klaar zijn voor afhaling in de bibliotheek)

Voor elke lijst wordt een aparte pagina aangemaakt. Hierbij wordt telkens het itemtype, de ID, de titel van het werk, de naam van de ontlener en de start- en einddatum van de uitleenperiode of reservering getoond.

Je kunt deze gegevens exporteren naar PDF (printvriendelijk) of naar Excel.