Via Uitleen > Uitgeleende items kan je een lijst opvragen van alle items die op dit moment zijn uitgeleend. Je kunt deze lijst filteren op itemtype, op vestiging of op een stuk van de titel.

Bij elk item wordt vermeld aan wie het is uitgeleend en tot wanneer. Items die te laat zijn ingeleverd, worden in een rode balk vermeld.

Wanneer je klikt op het pijltje achter een item, dan wordt je doorverwezen naar het uitleenoverzicht van de ontlener in kwestie.