Via Instellingen > Uitleen > Reserveringen kan je instellen hoe Colibris reserveringen moet afhandelen.

E-mailmelding: bepaalt of beheerders een automatische verwittiging moeten krijgen wanneer een item wordt gereserveerd. Dit wordt gestuurd naar alle beheerders met de bevoegdheid ‘Uitleen’, zie Beheerders beheren.

In een Colibris Multi omgeving wordt de e-mail enkel gestuurd naar de beheerders die zijn gekoppeld aan de vestiging waarin het gereserveerde exemplaar zich bevindt.

Periode: het aantal dagen dat een reservering actief blijft.

Reserveren van een uitgeleend / niet-uitgeleend item

Wanneer een werk wordt gereserveerd door ontlener A, dan zijn er twee scenario’s:

  • ofwel is het werk op dat moment gewoon beschikbaar in de bibliotheek (dus niet uitgeleend)
  • ofwel is het werk nog uitgeleend aan een andere ontlener B

Wanneer het werk nog niet was uitgeleend, dan begint meteen de reserveringsperiode te lopen. Het werk blijft X aantal dagen geblokkeerd voor ontlener A (de periode bepaald in de Instellingen). Na deze periode zal de reservering automatisch vervallen en is het item opnieuw beschikbaar voor ontlening door andere leners.

Wanneer het werk wel is uitgeleend, dan blijft de reservering voorlopig ‘in wacht’ staan. Zodra het werk wordt ingeleverd door ontlener B, zal ontlener A een automatische e-mail ontvangen met de melding dat het werk beschikbaar is. Op dat moment start de reserveringsperiode van X dagen.

Ook wanneer een werk gereserveerd is door ontlener A, heeft ontlener B nog de mogelijkheid om zijn uitleen te verlengen, zolang het maximum aantal verlengingen niet is bereikt.

Wanneer een werk is uitgeleend én gereserveerd voor een andere ontlener, kan het niet meer verder gereserveerd worden aan een derde of vierde ontlener. We willen vermijden dat er een onoverzienbare cascade ontstaat waarbij niemand echt kan weten wanneer hij aan de beurt zal komen.