Uitleen: reserveringen

Via Instellingen > Uitleen > Reserveringen kan je instellen hoe Colibris reserveringen moet afhandelen.

E-mailmelding: bepaalt of beheerders een automatische verwittiging moeten krijgen wanneer een item wordt gereserveerd. Dit wordt gestuurd naar alle beheerders met de bevoegdheid ‘Uitleen’, zie Beheerders beheren.

In een Colibris Multi omgeving wordt de e-mail enkel gestuurd naar de beheerders die zijn gekoppeld aan de vestiging waarin het gereserveerde exemplaar zich bevindt.

Periode: het aantal dagen dat een reservering actief blijft. Na deze periode zal de reservering automatisch vervallen en is het item opnieuw beschikbaar voor uitleen / reservering door andere personen.

Was this article helpful?

Gerelateerde artikelen