Via Uitleen > Overzicht te laat kan je een lijst opvragen van alle items waarvan de voorziene retourdatum is verstreken.

Deze lijst is gesorteerd per ontlener. Je ziet met andere woorden een lijst van alle ontleners die één of meerdere werken te laat hebben ingeleverd. Bij elke persoon worden de werken over tijd vermeld (dus werken die nog niet te laat zijn, worden hier niet weergegeven).

Wanneer je klikt op het pijltje achter een item, dan wordt je doorverwezen naar het uitleenoverzicht van de ontlener in kwestie, specifiek het tabblad Boetes wanneer boetes zijn ingeschakeld.