Collectiegegevens in Colibris kunnen worden afgedrukt in overzichtslijsten of geëxporteerd naar databestanden. Ga hiervoor naar Collectie > Exporteren.

Selecteer één of meerdere filters en klik onderaan op Exporteren.
Enkele tips en opmerkingen bij de verschillende filters:

Datum van/tot
Dit is de invoerdatum van de werken in de selectie. Op deze manier kan een lijst met recente aanwinsten worden gegenereerd.

Formaat
Kies PDF (voor rapporten die gemakkelijk afgedrukt kunnen worden) of Excel voor gegevens die nog verwerkt zullen worden of die naar andere systemen worden overgezet.