E-mailinstellingen

Colibris verstuurt automatische e-mails, zowel naar ontleners als naar beheerder, op verschillende momenten.

Via Instellingen > E-mail > Algemeen kunnen de naam van de afzender en het reply e-mailadres worden ingesteld.

Aan elke Colibris omgeving is een e-mailadres gekoppeld in de vorm klantnaam@app.colibris.be waarbij <klantnaam> hetzelfde is als de URL van de collectie. Bijvoorbeeld bij app.colibris.be/sintjozefcollege/ hoort het adres sintjozefcollege@app.colibris.be. Dit adres wordt steeds gebruikt als afzender voor alle e-mails die Colibris verstuurt. De naam van de afzender kies je zelf in de Instellingen.

Mocht iemand een reply sturen naar dit e-mailadres, dan stuurt Colibris de e-mail automatisch door naar het adres dat je opgeeft in de Instellingen.

Tip: probeer een specifieke mailbox te voorzien binnen je organisatie, voor alles wat met Colibris te maken heeft. Bijvoorbeeld bibliotheek@organisatie.be of colibris@organisatie.be. Zou hou je de bibliotheekcommunicatie mooi gescheiden van de rest.

De switch Kopie in CC zorgt ervoor dat Colibris van elke e-mail die wordt uitgestuurd ook een kopie wordt verzonden aan het reply e-mailadres. Zo bouw je een archief op van alle e-mailcommunicatie.

Bijgewerkt op 22/02/2023

Gerelateerde artikels

Nog hulp nodig?
Kan je het antwoord niet vinden? Neem dan contact op via e-mail of telefoon: +32 (0)3 336 06 55
Contacteer ons