Wanneer de WebClientPrint plug-in (WCPP) wordt gebruikt op een computer die connecteert met het internet via een proxy server, dan moet WCPP worden geconfigureerd met de nodige proxy instellingen.

Wanneer dit niet gebeurt, krijg je een wit pop-upvenster te zien met de titel Error Report – WebClientPrint Processor en daarin één van de volgende foutmeldingen:

Error Description: Connection lost (error code is 100353)
Error: Connection failed due to error 10060

De oplossing wordt beschreven op de pagina van de WCPP ontwikkelaar: WebClientPrint Processor (WCPP) Proxy Configuration. In een Windows command prompt venster kan je de proxy instellingen specifiëren. Dit dient te gebeuren op alle computers die gebruik maken van een labelprinter in Colibris.

C:\Program Files (x86)\Neodynamic\WebClientPrint Processor 5.0 for Windows\wcpp.exe -proxyHost:10.10.0.20 -proxyPort:8080 -proxyAuth:BASIC -proxyUser:USERID -proxyPass:PWD

De informatie wordt vervolgens weggeschreven in een bestand C:\Users\neo\AppData\Local\WebClientPrint for Windows\wcpp4.config. Op die manier kan het ook gemakkelijk gekopieerd worden naar meerdere toestellen.