Via Instellingen > Abonnement kan je de abonnementsgegevens wijzigen. Het gaat vooral om administratieve klantgegevens die enkel worden gebruikt voor de opvolging van je abonnement en voor de facturatie.

Het abonnementstype (Basic / Pro / Multi) kan enkel door ons worden gewijzigd. Neem contact op om over te stappen op een ander abonnement.

De startdatum geeft aan wanneer het abonnement op Colibris is beginnen te lopen. Het wordt automatisch elk jaar hernieuwd drie maanden voor deze datum, de factuur volgt ergens in deze drie maanden.

De naam van de organisatie is gekoppeld aan het abonnement en kan ook niet worden gewijzigd, om te vermijden dat een licentie over gaat op een andere entiteit. Neem contact op wanneer de naam van de organisatie is veranderd.

Ook de URL van de Colibris omgeving ligt vast (standaard in de vorm https://app.colibris.be/<naam-organisatie>). Het is mogelijk om dit te laten wijzigen, maar gezien de technische complicaties wordt hiervoor een interventie aangerekend.

Je kunt hier ook het logo van je organisatie aanpassen.