Colibris update 2024/03

Nieuwigheden

  • Nieuwe leners kunnen nu ook zichzelf registreren via een publiek invulformulier. Deze optie dient wel ingeschakeld te worden via Instellingen > Ontleners > Publieke registratie.
    Eerst vullen ze hun naam, voornaam en e-mailadres in. Vervolgens stuurt Colibris een e-mail met een unieke link die aangeklikt moet worden om te bevestigen dat het e-mailadres effectief bestaat. Daarna ontvangt een beheerder een e-mailmelding met de mogelijkheid om de nieuwe account te activeren. Zolang er geen activatie heeft plaatsgevonden, kan de nieuwe lener zichzelf niet aanmelden.
  • Nieuwe optie ‘Blokkeer achterstallig’ in Instellingen > Uitleen > Algemeen. Wanneer dit vinkje wordt ingeschakeld, is het niet meer mogelijk om nieuwe items te ontlenen (hetzij via een beheerder, hetzij via selfscan) wanneer de lener items bezit die te laat zijn ingeleverd. Pas wanneer alle achterstallige uitleen is ingeleverd, wordt het opnieuw mogelijk om nieuwe items te ontlenen.

Verbeteringen

  • Volledig vernieuwde weergave van de beschikbaarheid / status van exemplaren. In plaats van aparte vinkjes aanwezig / uitleenbaar is er nu één gekleurd blokje dat de beschikbaarheid van elk exemplaar weergeeft. Dit blokje kan groen / geel / rood / zwart zijn, analoog aan de kleine blokjes die ook al in de zoekresultaten werden getoond. Meer info op de helppagina Beschikbaarheid van exemplaren
  • Verbeterde beveiliging van wachtwoorden die opgeslagen worden in de Colibris databank. Een recent algoritme met unieke, random ‘salts’ zorgt ervoor dat wachtwoorden niet gekraakt kunnen worden.
  • Kleine verbeteringen aan de paginering bij zoekresultaten (kleur en uitlijning).
  • Verduidelijking van de foutmeldingen bij het inloggen als beheerder

Bugfixes

  • Bug opgelost tijdens het verwijderen van exemplaren, waarbij ze in sommige gevallen onterecht werden aanzien als uitgeleend. Daardoor konden ze niet worden verwijderd.
  • Bug opgelost bij het schakelen tussen verschillende Colibris omgevingen.