Colibris update 2024/02

Nieuwigheden

  • Nieuwe module Ontleners > Exporteren. Hiermee kunnen persoonlijke gegevens van alle ontleners worden geëxporteerd naar een Excel-bestand. Meer informatie op deze pagina.
  • Volledig herwerkte module Ontleners > Importeren. Voortaan is het ook mogelijk om leners te verwijderen via een import (door ontbrekende lijnen te laten verwijderen). Verder is het werken met een sleutelveld aangepakt en zijn de foutmeldingen / richtlijnen van de simulatie duidelijker en visueler gemaakt. Achterliggend is de programmering geoptimaliseerd.
  • Via Instellingen > Publiek gedeelte > Logo / kleuren kan je nu ook de belangrijkste kleuren aanpassen die worden gebruikt in het publiek gedeelte. Op die manier kan je het kleurgebruik enigszins afstemmen op de huisstijl van je organisatie.
  • Ontleners kunnen voortaan actief / inactief worden gemaakt via een keuze in Ontleners > Ontlener toevegen / bewerken. Een inactieve ontlener kan niet langer items ontlenen, verlengen of reserveren. Zie actieve / inactieve ontleners voor meer informatie.

Verbeteringen

  • Wanneer de instelling ‘Tonen wie een item heeft ontleend’ ingeschakeld is, wordt ook bij gereserveerde items getoond wie het heeft getoond. Tot nu toe was dit enkel het geval bij uitgeleende items. Hierdoor krijgt iedereen te zien wie een item heeft gereserveerd, waardoor leners onderling contact kunnen opnemen, bijvoorbeeld om het terugbrengen te versnellen.
  • In Uitleen > Uitlenen & innemen wordt nu ook getoond of een werk gereserveerd is. Zo weet een beheerder of het item eventueel apart moet worden gehouden.
  • In Uitleen > Overzicht te laat wordt nu ook getoond of een werk gereserveerd is. Op die manier kan er meer druk worden gezet om het werk snel terug te brengen.
  • Het logo van je organisatie aanpassen kan voortaan in Instellingen > Publiek gedeelte.

Bugfixes

  • Bug opgelost waarbij de instelling ‘Verbergen in aanwinsten’ werd overschreven door de functie om ISBN gegevens op te halen uit online bronnen.