Colibris update 2023/02

Nieuwigheden

 • Zodra een ontlener een item reserveert dat op dit moment uitgeleend is aan iemand anders, zal die persoon het werk niet meer kunnen verlengen, zelfs wanneer het maximaal aantal verlengingen nog niet is bereikt. De meeste klanten lijken het erover eens dat verlenging niet meer gewenst is wanneer een reservering is aangevraagd door een andere ontlener.
  Let wel: een beheerder heeft wél nog de mogelijkheid om een extra verlenging toe te staan (binnen de maximale limiet) wanneer dit opportuun wordt geacht. Ook de aanpassing van de inleverdatum via de kalender in het uitleenoverzicht, is nog steeds mogelijk. Het is dan de persoonlijke inschatting van de beheerder om dit al dan niet toe te staan.
  Wie zijn actieve ontleningen raadpleegt in ‘Mijn Colibris’ of via de selfscan, ziet nu een extra blokje ‘Gereserveerd’ wanneer het werk intussen werd gereserveerd door een andere ontlener. De knop ‘Verlengen’ is dan grijs en niet meer bruikbaar.
 • Handleiding op help.colibris.be vernieuwd.

Verbeteringen

 • Extra check toegevoegd die ervoor zorgt dat items die op een inleverstapel werden gelegd (maar nog niet werden teruggenomen) niet kunnen worden uitgeleend aan een volgende ontlener. Items dienen eerst teruggenomen te worden vooraleer de barcode terug in omloop komen.

Bugfixes

 • Probleem opgelost waarbij relaties tussen objecten wel verschenen in het publieke gedeelte, maar niet op Collectie > Item bewerken > Relaties.
 • Probleem opgelost waarbij relaties achterbleven in de databank nadat een gelinkt item werd verwijderd uit het systeem.
 • Probleem opgelost bij het bewerken van specifieke velden onder Instellingen > Collectie. In sommige gevallen werden wijzigingen niet opgeslagen.
 • Probleem opgelost bij het gebruik van de ‘Terug’ toets om vanuit de detailfiche van een item terug te gaan naar zoekresultaten (Publieke gedeelte).