Colibris update: 2021/10

Nieuwigheden

  • Volledig nieuwe module Statistieken, die nu ingedeeld is in enerzijds numerieke gegevens (Bezoekers, Collectie en Uitleen) en anderzijds rangschikkingen van de meest of minst voorkomende / geconsulteerde / uitgeleende items. Ook de lay-out van de pagina werd aangepast, met een duidelijker kleurgebruik, subtitels en een betere groepering van de verschillende grafieken. Er zijn nu drie keer zoveel statistieken en rapporten dan voorheen.

Verbeteringen

  • In het uitleenoverzicht van een ontlener (via Uitleen > Uitlenen & innemen) en op de pagina’s Uitleen > Uitgeleende items, Uitleen > Overzicht te laat en Uitleen > Gereserveerde items wordt nu ook de plaatsing van een object weergegeven (vestiging + lokaal + locatie). Deze informatie verschijnt in een kleine pop-up wanneer je met de muis over het type en de barcode beweegt. Dit is vooral nuttig wanneer je gereserveerde items wil klaarleggen voor een ontlener, of wanneer je snel wil zien tot welke vestiging een object behoort.

Bugfixes

  • Link naar de detailfiche van een werk onder Mijn Colibris > Reserveringen leidde naar het foutieve item