Colibris update 2022/08

Nieuwigheden

  • Nieuwe statistiek Ontleningen volgens ontlenersgroep. Deze grafiek toont welke ontlenersgroepen verantwoordelijk zijn voor de meeste ontleningen.
    Let wel: ontleners kunnen tegelijk tot meerdere ontlenersgroepen behoren. In dat geval wordt de ontlening in rekening gebracht bij meerdere ontlenersgroepen. Daardoor kan het totale aantal hoger zijn dan het absolute aantal ontleningen. De grafiek is eerder bedoeld om een inzicht te geven in de relatieve verhoudingen tussen de groepen.

Verbeteringen

  • Aanpassing aan Instellingen > Collectie zodat het niet meer mogelijk is om het itemtype ‘Boek’ te verwijderen.
  • Aanpassing aan Instellingen > Collectie zodat het niet meer mogelijk is om de benaming van itemtypes te wijzigen in een Pro abonnement.

Bugfixes

  • Fout opgelost bij het afdrukken van labels wanneer de beheerderstaal was ingesteld op Frans. Het label werd wel afgedrukt maar de pagina bleef staan op ‘Bezig met afdrukken…’
  • Fout opgelost waarbij het initiële cijfer 2 wegviel in het veld ‘barcode’ onder Collectie > Exemplaar bewerken.