Colibris update 2022/06

Nieuwigheden

  • Relaties
    Onder Collectie > Item bewerken of Collectie > Item toevoegen is een derde tabblad ‘Relaties’ toegevoegd, naast de bestaande Titelgegevens en Exemplaargegevens. Relaties zijn koppelingen tussen items die met elkaar verband houden, bv. een gedrukt boek en de e-book versie ervan, een boek dat uit verschillende delen bestaat, of een boek met bijhorende dvd.
    Wanneer één of meerdere relaties worden toegevoegd, dan worden de gerelateerde items getoond op de detailfiche, onderaan de pagina.
    Relaties zijn “bi-directioneel”: wanneer je een link legt tussen een gedrukt boek en de e-book versie (A->B), dan wordt bij de e-book versie ook automatisch terug het gedrukte boek getoond (B->A).

Verbeteringen

  • Nog geen verbeteringen

Bugfixes

  • Fout opgelost in de berekening van het aantal items in de collectie (onder Statistieken > Collectie). Het aantal was wel correct in de grafieken, maar niet in de uitleg erboven.