Colibris update: 2021/03

Nieuwigheden

  • In Collectie > Item bewerken is er nu een knop ‘Dupliceren’. Hiermee kan je alle titelgegevens van een bestaand item overnemen als startpunt voor een nieuwe titel. Dit komt vooral van pas wanneer je meerdere gelijkaardige boeken of artikels moet invoeren.

Verbeteringen

  • De lijst met lokalen in Collectie > Item bewerken > Exemplaargegevens wordt nu alfabetisch gerangschikt.

Bugfixes

  • Foutieve ID werd getoond in Collectie > Item bewerken > Titelgegevens.
  • Foutieve link aangepast in breadcrumbs.
  • Probleem opgelost met het selecteren van lokale printers onder Instellingen > Labels & tickets > Printers.
  • Porbleem opgelost waarbij de link ‘Mijn account’ niet beschikbaar was wanneer een beheerder geen toegang had tot de instellingen van Colibris.
  • Probleem opgelost in Uitleen > Manueel uitlenen waarbij niet alle zoekresultaten getoond werden.
  • Probleem opgelost bij het verzenden van een kopie van alle e-mails naar het eigen beheerdersadres onder Instellingen > E-mail > Algemeen > Kopie in CC